𝐔𝐝𝐡𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐀𝐢𝐫 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 𝟑 𝐃𝐢𝐭𝐞 Nisje Datë : 17, 22, 24, 29, […]